Ảnh đi xa mà cô bạn thân cũng không tha

Bài viêt mình có nói qua một FWB chủ salon nail, chăc mội người còn nhớ. Mình đã tin tưởng và co some cùng với một mem thien địa. Đợt này mình đi công tac mâý tuần để FWB cho mem kia chăm sóc. ko biểt chăm sóc thế nào mà hở cái là khiêu khích mình thế này. Và có nghe nói là đã chặn ko ll với mem kia vi vai ly do. Nên gio ai đu bản lĩnh hốt giùm với ak.

Ai có giao luu ném vô vùng kín ạ.